AED

Sinds kort beschikken wij over een AED. 80% van de reanimaties vindt plaats in of rond het huis. Hoe sneller je een AED inzet bij een hartstilstand, hoe groter de overlevingskans. Bovendien mag iedereen een AED gebruiken zonder daarvoor een training te volgen.

Wij dragen graag een steentje bij aan de veiligheid van de mensen om ons heen. Onze AED is dag en nacht beschikbaar.