Privacy statement

Flinkers Auto’s en EGR Reiniging hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacyreglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Flinkers Auto’s en EGR Reiniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacyreglement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 • Uw persoonsgegevens worden door Flinkers Auto’s en EGR Reiniging verwerkt voor de volgende doeleinden:
 • Het uitvoeren van onderhouds-, reparatie- en herstelwerkzaamheden;
 • In- en verkoop van onderdelen voor uw voertuig of machine;
 • Afhandelen van Algemene Periodieke Keuringen (APK);
 • Afwikkelen van schades;
 • Facturatie van geleverde werkzaamheden en diensten.

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Flinkers Auto’s en EGR Reiniging verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan een opdracht;
 • Communicatie over de opdracht;
 • Administratieve doeleinden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Flinkers Auto’s en EGR Reiniging de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAW-gegevens
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Uittreksel van KvK;
 • Gegevens van uw auto/machine, zoals merk/type en kenteken.


Uw persoonsgegevens worden door Flinkers Auto’s en EGR Reiniging opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van minimaal 7 jaar.

Het plaatsen van gegevens of foto’s op onze website (www.flinkers-reutum.nl) of Facebook-pagina (www.facebook.com/TechnischOnderhoudsbedrijfArjanFlinkers) wordt uitsluitend gedaan na goedkeuring van de betrokken persoon/personen.

Als bedrijf zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacyreglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit telefonisch, schriftelijk of per mail. Zie hiervoor onze contactgegevens.

Recent nieuws

Aangepaste openingstijden zomervakantie!

Aangepaste openingstijden zomervakantie!

De zomervakantie staat weer voor de deur. Van maandag 24 juli t/m zondag 20 augustus gelden daarom de volgende openingstijden:

 • Maandag t/m vrijdag 8:00-17:00.
 • Zaterdag en zondag gesloten.

Dit geldt zowel voor de werkplaats als voor het PostNL pakketpunt!


Telefonische bereikbaarheid in de periode 25 juli t/m 9 augustus middels deze telefoonnummers:

 • 0541-820434
 • 06-31996002

Verkoop decemberzegels en postzegels!

Verkoop decemberzegels en postzegels!

Wij verkopen, naast diverse auto-gerelateerde producten en batterijen, sinds kort ook postzegels en decemberzegels! Voor de decemberzegels geldt: OP=OP.